O mne


Volám sa Roman Václav, problematike riadenia ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti sa cielene venujem od roku 2006. Počas tohto obdobia som sa venoval samostatne ale aj ako súčasť tímu špecialistov oblasti vzdelávania oprávnených a zodpovedných osôb podľa príslušnej legislatívy a zároveň praktickej implementácii systému riadenia ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti u povinných osôb.

image


- praktické skúsenosti s problematikou od roku 2006 (Datasoft Consulting s.r.o., ISIT Slovakia s.r.o.)
- r. 2016 - skúška zodpovednej osoby podľa §24 ods.5 zákona NRSR č.122/2013, potvrdenie č. 56/2016
- r. 2017 – Master of Law – LL.M., so špecializáciou ochrana osobných údajov v prac. práve
- r. 2017/2018 – MBA, špecializácia kybernetická bezpečnosť podniku
- r. 2018 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
- r. 2018 int. audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001
- r. 2019 člen Asociácie kybernetickej bezpečnosti (AKB)


image

Počas môjho pôsobenia som pracoval s významnými klientmi najmä z oblasti štátnej správy a samosprávy v rámci SR (Kancelária NRSR, Finančná správa SR, Trnavská univerzita, Úrad na ochranu osobných údajov, Slov. Poz. Fond, Štatistický úrad, Najvyšší súd SR, Kancelária Ústavného súdu SR, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo školstva SR, Tipos , nls., Nemocnica Skalica, Úrad komisára pre deti, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, desiatky mestských a obecných úradov a i.. ) a zároveň desiatkami komerčných organizácií v SR a ČR .V rokoch 2007 až 2020 sme spolu s kolegami preškolili viac než 4000 oprávnených osôb, realizovali desiatky adresných bezpečnostných projektov a realizáciu diskrétnych posúdení ( malých auditov) podľa zákona NRSR č. 122/2013 Z.z. a následne č. 18/2018 Z.z. na ochranu osobných údajov v znení nesk. predpisov. Vybraným klientom zabezpečujeme plnú podporu vrátane preškolení oprávnených osôb, službou externej zodpovednej osoby DPO a nezávislého poradenstva. V súčasnosti máme aktívnych niekoľko desiatok klientov , pričom medzi najvýznamnejších patria Úrad komisára pre deti SR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Finančná správa SR, kde pôsobím od roku 2017 podnes ako externý školiteľ pre oblasť ochrany citlivých aktív a budovania bezpečnostného povedomia v organizácii. Zároveň pôsobím ako softvérový architekt aplikácie GDPR software GO v moduloch GDPR a Kyberbezpečnosť.

Školenia


Školenie k novinkám v ochrane OU pre rok 2020.Mohli sme sa vidieť na :

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

Trolltunga, Norway

GDPR software GOGDPR software GO je zmluvným partnerským riešením pre:

Realitné kancelárie a maklérov www.narks.sk

Hotely a reštaurácie www.zhrsr.sk

Klientov www.mrp.sk

Členovia a klienti  partnerov majú zvýhodnené ceny GDPR software GO
Viete, o čom je ochrana osobných údajov, teda strašiak menom GDPR?

GDPR je v prvom rade o interných procesoch, zásadách a komunikácii, nie o zázračných technológiách a certifikátoch. Nejedná sa o jednorazové cvičenie, ale o významnú organizačnú transformáciu. Táto skutočná zmena spočíva v odlišnom prístupe k riziku, kedy práva fyzických osôb sú hlavným kritériom pri posudzovaní vplyvu každého spracovania osobných údajov !

Pre koho je modul GDPR software určený, prečo ho používať

Podrobnejšie informácie o funkcionalite softvéru a povinností prevádzkovateľa pre rok 2020 sa dozviete na tomto odkaze.

image


Ďalšie výhody modulového softvéru:

• Na Vašu licenciu sú pravidelne posielané všetky zmeny a upgrade softvéru od autorov tak, aby ste nezabudli žiadnu zmenu v zákonoch týkajúcich sa ochrany OÚ, protikorupcie a pracovnej zdravotnej služby.
• Súčasťou každého modulu je legislatíva a vzorová dokumentácia.
• Ako vlastník užívateľských práv máte zároveň poradenstvo a podporu zodpovednej osoby resp. audítorov informačnej bezpečnosti ako autorov aplikácie.
• Modul GDPR bude už obsahovať predvyplnené informačné agendy s kompletnými údajmi – najmä mzdovú a personálnu agendu, účtovníctvo, došlú a vyšlú poštu, BOZP a PZS, registratúru a iné agendy. Zároveň obsahuje predpripravenú bezpečnostnú dokumentáciu s relevantnými bezpečnostnými opatreniami spolu s vysvetlením pri implementácii
• Máte možnosť si vybrať z obsiahlej databázy agend pre jednotlivé typy prevádzkovateľov.
• V rámci podpory Vám na hotline spoločnosti budú nápomocní pri dopĺňaní všetkých požadovaných informácií.
• Update 12 mesiacov v cene softvéru, licencie admin, klient a multilicencia pre rôznych prevádzkovateľov.

Viac info na www.gdpr-software.eu a www.cybersecurity-software.eu

KontaktBaračka 85, 91451 Trenčianske Teplice
0910 905 154

COPYRIGHT © 2018 Roman Václav
Created by Vladimír Tomek SuArP Systems